Start Zakres szkolenia teoretycznego
Szkolenie teoretyczne(PHGP/UAP)

Zakres szkolenia teoretycznego - Tabelaryczny wykaz obowiązujących przedmiotów.

Lp. Przedmiot Liczba godzin szkolenia teoretycznego grupowego i zaocznego
Dla kandydatów Dla pilotów
Grupowe / Zaoczne Samolotowych
Śmigłowcowych
Lotniowych
Szybowcowych
 1. Prawo lotnicze, przepisy lotnicze K - / 2 1 1
W 4 / - - -
 2. Ogólna wiedza o motolotni/samolocie UL K - / 2 - -
W 6*** / 3 4*** 4***
 3. Osiągi i planowanie lotu K - / 2 1 2
W 8 / - - 2
 4. Człowiek – możliwości i ograniczenia K - / 1 - -
W 2 / - - -
 5. Meteorologia K - / 2 - -
W 8 / - - -
 6. Nawigacja K - / 2 - -
W 8 / - 1 1
 7. Procedury operacyjne K - / 2 1 2
W 6 / - - 2
 8. Zasady lotu K - / 2 1 1
W 6 / - 1 1
 9. Łączność* K - / 1 - -
W 2 / - - 2**
 10. Ogólne bezpieczeństwo lotów K - / 2 - -
W 4 / - 2 2
 11. Razem K - / 18 4 6
W 54 / 3 8 12 / 14**

* - obowiązuje w przypadku szkolenia na motolotni/samolocie UL posiadającym radiostację.
** - zajęcia dla pilotów lotniowych.
*** - 50% zajęć to zajęcia praktyczne na sprzęcie.
K – konsultacje.
W – wykłady.
- - rubryki, które nie dotyczą szkolonego.

Szczegółowy wykaz tematów.

 1. Prawo lotnicze:
  • Podstawowe wiadomości o regulacjach prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego.
  • Konwencjach międzynarodowych.
  • Ustawa prawo lotnicze.
  • Rozporządzenia i załączniki regulujące działalność na samolotach ultralekkich.
  • Przepisy o ruchu lotniczym służbach ruchu.
 2. Ogólna wiedza o samolocie ultralekkim / motolotni:
  • Budowa samolotu / motolotni – skrzydło, kadłub, usterzenie, silnik, śmigło, osprzęt, montaż demontaż.
  • Instrukcja użytkowania w locie i jej załączniki, bieżąca obsługa samolotu / motolotni.
  • Kontrola oraz uzupełnianie ilości paliwa, oleju w silniku i przekładni.
  • Przeglądy samolotu – przedlotowy, przed startowy, polotowy, okresowe, zakresy przeglądów.
  • Zdatność do lotu.
 3. Osiągi i planowanie lotu:
  • Osiągi samolotu / motolotni – zawarte w instrukcji użytkowania w locie, ograniczenia eksploatacyjne.
  • Ocena pogody.
  • Planowanie lotów nad lotniskowych, zbieranie informacji operacyjnych.
  • Planowanie lotów trasowych, składanie planów lotów.
 4. Człowiek – możliwości i ograniczenia:
  • Wpływ obniżonego ciśnienia, choroba lokomocyjna.
  • Wzrok, słuch dezorientacja zmysłów, możliwość zatrucia, latanie i zdrowie.
 5. Meteorologia:
  • Budowa atmosfery.
  • Chmury rodzaje, chmury a towarzysząca im pogoda.
  • Mgły powstawanie, niebezpieczeństwa.
  • Wiatr - opis powstawania, rodzaje, niebezpieczeństwa.
  • Pogoda - cyrkulacje, układy baryczne, Pomiar wysokości – rodzaje wysokości.
  • Fronty – rodzaje i ich budowa, oznaki, niebezpieczeństwa.
  • Termika - opis powstawania (równowaga stała, chwiejna, termika wypracowana, naniesiona, wymuszona),burze, niebezpieczeństwa.
  • Komunikaty meteorologiczne – TAF METAR i inne do planowania lotu – rozgłaszanie informacji meteorologicznych VOLMET, ATIS, SIGMET i inne.
  • Lokalne oznaki przewidywanej pogody - na ziemi, w powietrzu, pomiary wiatru i ciśnienia, Loty w rejonach górskich.
 6. Nawigacja:
  • Mapy lotnicze (skale map, oznaczenia i ich odczyt, informacje.).
  • Wysokości lotu - rodzaje, wysokość bezpieczna.
  • Magnetyzm ziemski (deklinacja, inklinacja, opis i definicja).
  • Prędkość powietrzna i podróżna (definicja, rodzaje prędkości powietrznej: max / min, ekonomicznej, przelotowej).
  • GPSy -zasada działania i ich wykorzystanie.
  • Nawigacja wzrokowa - zasady prowadzenia.
  • Transponder.
  • Wznawianie orientacji geograficznej.
  • Kąt i linia drogi ( definicje).
  • Budowa busoli lotniczej (błędy busoli, dewiacja, kompensacja dewiacji, błąd skrętu północnego.
  • Zabudowa busoli na samolocie.
  • Kurs (definicja, jak wyznaczyć, obliczyć).
  • Wiatr nawigacyjny i meteorologiczny (opis definicja, sposoby przeliczania.).
  • Nawigacyjny trójkąt prędkości ( przykład lotu w ciszy, w łożu wiatru, z wiatrem tylnym, czołowym, bocznym, zależności kąta znoszenia).
  • Przygotowanie do lotu na trasę ( przygotowanie mapy, studium trasy, obliczenie trasy, posługiwanie się suwakiem nawigacyjnym.
  • Wykonanie lotu ( wejście na linię nakazanej drogi, ogólne zasady lotu wg busoli, zasady orientacji wzrokowej, kontrola i poprawka nakazanej drogi wg obiektów naziemnych, przyczyny utraty orientacji w terenie, odzyskiwanie orientacji).
 7. Procedury operacyjne:
  • IWL MOTO-LOT DG wraz z załącznikami.
 8. Zasady lotu:
  • Prawo Bernoulliego.
  • Mechanizm powstawania siły nośnej.
  • Czynniki wpływające na siłę nośną (profile lotnicze).
  • Powierzchnia, wydłużenie, gęstość powietrza, kąt natarcia.
  • Opór aerodynamiczny, profilu, opór indukowany.
  • Biegunowa prędkości i doskonałości, ocena kąta szybowania.
  • Opadanie min/max, zasięg, biegunowa a wiatr tylny, boczny lub czołowy.
  • Prędkość powietrzna a prędkość względem ziemi.
  • Wpływ wiatru na fazy startu, lądowania, i lot w zakręcie.
  • Przeciągnięcie, opis zjawiska, niebezpieczeństwa i przeciwdziałanie.
  • Spirale, ślizgi, zwisy - rozpoznanie i niebezpieczeństwa.
  • Ścieżki wirowe – niebezpieczeństwa.
  • Zasady sterowania, sterowanie a prędkość, zasady wykonywania zakrętów.
  • Stateczność i jej rodzaje, sterowność i jej rodzaje.
  • Czynniki wpływające na stateczność samolotu.
  • Śmigło – teoria śmigła, powstawanie siły ciągu, wpływ prędkości, gęstości powietrza i kątów natarcia śmigła na siłę ciągu.
  • Siły działające na samolot w różnych stanach lotu.
  • Przeciążenie i współczynnik obciążeń.
 9. Łączność:
  • Frazeologia proceduralna, techniki nadawania i nasłuchu.
  • Procedury lotu po kręgu do strefy, przylotu i odlotu.
  • Utrata łączności.
  • Procedury w niebezpieczeństwie i procedury naglące.
 10. Ogólne bezpieczeństwo lotów:
  • Zasady bezpieczeństwa przy rozruchu silników i inne.
  • Zasady posługiwania się systemami ratowniczymi.
  • Bezpieczeństwo obsługi systemów wyrzutników spadochronów.

Zakres przeprowadzanych egzaminów teoretycznych obejmuje wszystkie przedmioty, z których przeprowadzono zajęcia w czasie szkolenia teoretycznego.

Powrót

Kontakt

Lokalizacja

www.lotyzapoznawcze.pl
Moto-Lot DG
Lotnisko EPTO w Toruniu
ul. 4 Pułku Lotniczego 17
87-100 Toruń


Wyświetl większą mapę