Start Koszty

Założeniowy, koszt jednej godziny szkolenia praktycznego na statkach powietrznych, będących obecnie w użytkowaniu Szkoły będzie wynosił:

  1. 360 PLN za godzinę lotu w rozliczaniu bieżącym (minutowym) czyli po wykonaniu lotu, serii lotów w danym dniu lub 330 PLN za godzinę w rozliczaniu finansowym w oparciu o wskazania licznika motogodzin również w rozliczaniu bieżącym, czyli po wykonaniu lotu, serii lotów w danym dniu.
  2. 330 PLN za godzinę lotu (rozliczanie minutowe), stosujemy w przypadku wykupienia przez kursanta jednorazowo 25 godzinnego pakietu szkolenia podstawowego praktycznego w zakresie uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni lub pilota samolotu UL. Po dokonaniu jednorazowej wpłaty zaliczki w wysokości 8 250 PLN i podpisaniu umowy szkoleniowej (otwarcie pod strony - później uzupełnimy i wstawimy wzór umowy ), można będzie przystąpić do ww. szkolenia. Ostateczne rozliczenie nastąpi po pomyślnym zakończeniu szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni lub samolotu UL.
    Uwaga: Cena usługi zawiera koszt realizacji ww. szkolenia, bez udzielenia gwarancji ze strony Ośrodka, że Uczestnik szkolenia ukończy z wynikiem pozytywnym szkolenie w ramach wykupionego 25 godzinnego pakietu szkoleniowego. W przypadku słabych postępów Uczestnika w szkoleniu, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych godzin nalotu szkoleniowego w cenie 360 PLN za godzinę lotu, celem pozytywnego zakończenia szkolenia.
  3. 300 PLN za godzinę w rozliczaniu finansowym w oparciu o wskazania licznika motogodzin, stosujemy w przypadku wykupienia jednorazowego promocyjnego pakietu pięciogodzinnego wyłącznie dla Pilotów – uczniów, którzy zakończyli pomyślnie podstawowe szkolenie(PHGP lub UAP) w naszym ośrodku i oczekując na świadectwo kwalifikacji pilota chcą wykonywać loty treningowe celem podtrzymania zdobytych umiejętności na naszym dostępnym sprzęcie.
  4. 270 PLN za godzinę w rozliczaniu finansowym w oparciu o wskazania licznika motogodzin, stosujemy w przypadku wykupienia jednorazowego promocyjnego pakietu pięciogodzinnego, wyłącznie dla Pilotów posiadających świadectwo kwalifikacji, wyszkolonych od podstaw w naszym ośrodku w celu wykonywania lotów zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami na naszym dostępnym sprzęcie.

Czas lotu liczony jest od startu do lądowania – szkolony zobowiązany jest ten czas rejestrować głośno wymieniając aktualną godzinę przed startem oraz po lądowaniu ( chyba, że umowa przewiduje rozliczanie godzin nalotu wg. licznika motogodzin, gdzie pomiar czasu następuje automatycznie od uruchomienia do wyłączenia silnika).

Powrót

Kontakt

Lokalizacja

www.lotyzapoznawcze.pl
Moto-Lot DG
Lotnisko EPTO w Toruniu
ul. 4 Pułku Lotniczego 17
87-100 Toruń


Wyświetl większą mapę